27 Oktober 2014 – Dongkey Oh Dongkey!

Baca: Bilangan 22:21-33
“Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakn tuannya tetapi umat-Ku tidak memahaminya.” (Yesaya 1:3)

Keledai(dongkey) mempunyai kemiripan dengan kuda, hanya tidak sebesar kuda, kelihatan malas dan bodoh. Pada zaman PL, orang kaya dan para hakim menggunakan keledai sebagai tunggangan dalam perjalanan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham dan Ayub memiliki banyak keledai.
Keledai adalah binatang yang lembut sifatnya, jinak, sabar dan tidak pernah marah atau mengeluh meskipun membawa beban yang begitu berat. Ia kelihatan bodoh tetapi ia sangat mengasihi tuannya. Di dalam kisah Bileam kita melihat kesetiaan seekor keledai terhadap tuannya, walau ia mendapat pukulan sebanyak tiga kali dari tuannya (ayat 28) sang keledai tetap setia menemani tuannya selama hidupnya, ia membela tuannya dan tidak ingin tuannya mendapat celaka (ayat 31-33).
Keledai oh keledai, ia tetap melakukan tugasnya dengan terbaik. Keledai merupakan symbol kelembutan dan kehambaan (servanthood), dan ini menunjuk pada maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia, yaitu untuk menjadi hamba. Yesus masuk kota Yerusalem dengan menggunakan keledai (Zakaria 9:9). Sifat-sifat keledai patut menjadi contoh bagi semua orang, Kesetiaan untuk selalu mengabdi kepada tuannya dan sabar dengan tidak mengeluh memikul beban melayani tuannya.
Terkadang kita harus belajar seperti keledai ketika menjadi hamba yang melayani. Sudahkah kita menunjukkan sifat sebagai hamba yang setia, sabar dan mengasihi Tuhan? Kiranya Roh senantiasa menolong saya dan Anda untuk selalu mempunyai hati hamba. YN
JIKAANDA DIANGGAP SEPERTI KELEDAI BODOH OLEH DUNIA TETAPI TERISTIMEWA DI MATA TUAN DI SORGA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>